Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri


Ders içeriklerini görüntülemek için lütfen tıklayın.
 

 

 

UYGULAMA DERSLERİNE YÖNELİK AYRINTILI BİLGİLER

MEF Üniversitesi PDR bölümü öğrencilerinin mesleğe başlamadan önce olabildiğince çok deneyimle mezun olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2.sınıftan itibaren uygulama dersleri teorik derslerle birlikte verilmeye başlanır. Bu dersler kapsamında danışmanlık pratiği yapan bütün öğrenciler etik kurallara uygun olarak her adımda öğretim üyelerinden süpervizyon alarak ilerler. Seansa başlamadan önce bütün danışanlardan yapılacak seansların ders kapsamında olduğu, video veya ses kaydı altına alınacaklarını ve gerekli görüldüğü takdirde profesyonel bir hizmete yönlendirilecekleri belirtilerek onamları alınır. 
 
PCG 204: Psikolojik Danışmanlık İlke ve Teknikleri: Bu ders kapsamında öğrenciler “Psikolojik Danışmanlık” pratiğine yönelik teknikleri ve dikkat edilmesi gereken etik kuralları pratiğin içinde öğrenmeye başlar. Ders kapsamında öğrencilerden tanımadıkları (akraba, arkadaş vb. olmayan) bir kişiyle 45 dakikadan oluşan 2 tane seans çekmeleri istenir. Danışan olarak alınacak kişinin herhangi bir psikolojik destek almıyor olması gerekmektedir. Öğrenciler, bu seanslarda seansa başlama, etik kuralları belirtme, danışanı dinleme, danışanın duygularını yansıtma, özetleme vb. danışmanlık becerilerini ilk defa deneyimler. Dersin öğretim üyesinden süpervizyon alınması adına her seans video kaydına alınır. Aynı zamanda her seans sonunda öğrenciden “Danışmanlık Raporu” yazılması istenir. Bu raporlarda öğrenci, kendi becerilerini, onu zorlayan durumları, güçlü ve zayıf yanlarını, kendileri hakkında fark ettikleri unsurları tartışır.
 
PCG 302: Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması: 3.sınıfın ikinci döneminde stajlarına devam eden öğrenciler, mesleki rehberlik hakkında aldıkları teorik eğitimle birlikte bu bağlamda danışan görmeye başlar. Kariyer planlaması ile ilgili soruları olan ve kendisini keşfetmeye çalışan bir lise veya üniversite öğrencisiyle 4 seans gerçekleştiren öğrenciler, ikinci seanstan itibaren danışanın ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler de uygular. Her seans dersin öğretim üyesinden süpervizyon alınması adına kayıt altına alınır. Öğrenciler aldıkları süpervizyondan sonra bir diğer seansa geçer. Her seans sonunda “Danışmanlık Raporu” yazdırılarak öğrencinin becerilerini, güçlü ve zayıf yanlarını, etkinliği uygulama becerilerini ve seans boyunca neler olduğunu tartışması sağlanır.

EDS 407: Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması: 4.sınıfla birlikte öğrenciler daha yetkin bir şekilde psikolojik danışmanlık becerilerini kullanmaya başlar. Bu ders kapsamında ileri psikolojik danışma tekniklerinin terapötik yaklaşımlara uygun olarak uygulayabilme becerilerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, öğrencilerin bireysel görüşme yapması ve süpervizörü tarafından değerlendirilip geri bildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, her öğrenci tanımadıkları biriyle en az 4 seans gerçekleştirir. Her seans süpervizyon verilmesi adına kayıt altına alınır. Her seans sonu yazılan “Danışmanlık Raporu” öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmesini, süreç içerisinde nasıl geliştiklerini ve kendileri hakkında fark ettikleri unsurları tartışma fırsatı verir. Aynı zamanda bu raporlar, öğrencilere kendilerini 2.sınıfta yaptıkları danışmanlık deneyimleriyle karşılaştırmalarına olanak sağlar. Ek olarak, bazı video kayıtları ders esnasında izletilerek öğrencilerin birbirlerine de geri bildirim vermeleri beklenir.
 
EDS 408: Grupla Psikolojik Danışma: 4.sınıfın son döneminde stajlarına devam eden öğrenciler grup dinamiklerinin temelleri, ilkeleri ve teorik alt yapısına dair bilgi ve deneyim elde edecekler, grup içinde yer alan “roller, davranış ve kişilik deneyimleri, grupla psikolojik danışmanlığın işlevleri ve uygulamları”na ilişkin bilgi ve beceri kazanacaklardır. Teorik bilgi sonrasında staj okullarındaki mentör psikolojik danışmanların da desteğiyle en az 7 hafta sürecek “Grup Danışmanlığı” planı hazırlarlar. Bu planlar grubun yaş ve ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanır. Mentörlerin de grubu yönetebileceği gibi psikolojik danışman adaylarının bu grup seanslarında tam sorumluluk alması beklenir. Her grup seansından sonra bir “Grup Danışmanlığı Raporu” yazılarak seanslarını anlatmaları, güçlü ve zayıf yönlerini tartışmaları, kendileri hakkında fark ettikleri unsurları anlatmaları ve becerilerini gözden geçirmeleri beklenir. Her rapor sonrasında dersin öğretim üyesi tarafından öğrencilere süpervizyon verildiği gibi ders esnasında da öğrencilerin deneyimleri tartışılır.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x