Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN (Dekan)

Prof. Mustafa Özcan meslek hayatına ilkokul öğretmeni olarak başladı. Eğitim uzmanı, milli eğitim müdür yardımcısı, öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü öğretmeni ve yöneticisi olarak görev yaptı. 1982’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1988’de doktora için Amerika’da University Iowa’ya gitti. Amerika’da 22 yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de TED, Bahçeşehir, Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığında danışmanlık yaptı. Gazi Üniversitesi’nde çalıştı. Uzmanlık alanları öğretmen eğitimi, proje temelli eğitim ve demokratik toplumda eğitimdir. Öğretmen eğitimi alanındaki kitapları Bilgi Çağında Öğretmen 2011’de, Okulda Üniversite 2013’te yayınlandı. Halen MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanıdır ve burada Okulda Üniversite Modelini uygulamaktadır.

Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 1978

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, 1981

Doktora: Iowa Üniversitesi, Eğitim Sosyolojisi, 1993


E-posta: ozcanm@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 08

 
Dr. Öğr. Üyesi Melike ACAR (Bölüm Başkanı)
 
Melike Acar, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans çalışmaları için ABD’ye gitmiştir. Yüksek Lisans derecesini San Francisco Eyalet Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış, kültürel bağlamın kendilik algısı üzerine etkileri konulu araştırmalar yapmıştır. Doktora çalışmasını Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de İnsan Gelişimi ve Eğitim alanında tamamlamıştır. 2012-2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermiş ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Eylül 2017'den itibaren tam zamanlı olarak MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları ahlaki ve toplumsal sorgulamanın gelişimi, toplumsal cinsiyet  ve kültürel normların sorgulanması ve kapsayıcı eğitim uygulamaları olan Melike Acar Jean Piaget Topluluğu üyesidir. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2001

Yüksek Lisans: San Francisco State University, Gelişim Psikolojisi, 2005

Doktora: University of California, Berkeley, İnsan Gelişimi ve Eğitim, 2011
 
E-posta: acarmel@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 37 47
 
Prof. Dr. Zümra ATALAY  
 
Doç. Dr. Zümra Atalay, MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü’nde tamamlamıştı. TÜBİTAK bursu ile misafir araştırmacı olarak Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bulunmuş ve “Mindfulness ve Psikolojik İhtiyaçlar” başlıklı projesini yapmıştır. Bu dönemde Motivasyon araştırma grubuna dahil olmuş ve projelerde yer almıştır. Temel çalışma alanı bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapilerdir. Doktora tezi de bu iki konu üzerinedir. Bu konu ile ilgili uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri, kitap ve kitap bölümleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiş olduğu dersleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. “Bilinçli-farkındalık (Mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve özyeterlikleri üzerindeki etkisi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde yürütücülük yapmıştır. Uzmanlık alanı olan bilinçli farkındalık temelli yaklaşımlar üzerine IMA (International Mindfulness-Based Association) düzenlediği eğiticilerin eğitimi programını tamamlamıştır. 8 ülkede eğitim veren IMA’nın uluslararası eğitmenidir (https://www.institute-for-mindfulness.org/about-ima/institute- faculty). EAMBA (Europian Association of Mindfulness-Based Approaches) üyesi ve aynı zamanda yönetim kurulundadır. Mindfulness Institute kurucusudur. Bilinçli farkındalık ve Öz-anlayış (2010) ve Mindfulness: Şimdi ve Burada (2018) kitaplarının yazarıdır.

Lisans: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2000

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2007

Doktora: Selçuk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2011
 
E-posta: atalayz@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 81
www.mindfulnessinstitute.com.tr
www.zumraatalay.com
 
 
Doç. Dr. Ezgi TOPLU-DEMİRTAŞ

Ezgi Toplu-Demirtaş İzmir’de doğmuştur ve ilk, orta, lise ve lisans eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Doktora derecesini (bütünleşik doktora) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Danışmanlık Ana Bilim Dalından almıştır. Doktora tezi, flört ilişkisi olan üniversite öğrencileri arasında psikolojik flört şiddeti üzerinedir. Bütünleşik doktora eğitimi süresince Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi ve ABD’de University of North Carolina at Greensboro’da uzun süreli misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları fiziksel, cinsel ve psikolojik flört şiddeti, flört ilişkisinde aldatma, toplumsal cinsiyet, lezbiyen, gey ve biseksüellerin kimlik gelişimi ve öznel iyi oluşu ve ruh sağlığı uzmanlarının aile içi şiddete yönelik deneyimleri ve eğitimleri üzerine odaklanmaktadır. Bu konularda uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. Duygu odaklı çift terapisi ve aile ve evlilik terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Toplu-Demirtaş, aynı zamanda, gerekli eğitimleri tamamlayarak, istismar atlatan kadınlara ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çerçevesinde psikolojik destek & danışmanlık vermektedir. Yakın ilişkilerde yaşanan şiddete yönelik her türlü damgalamaya son vermeyi ve istismar atlatan kadınlarla dayanışmayı amaçlayan “The See the Triumph International Ambassadors” adlı programın da Türkiye ayağında çalışmaktadır. PDR Bölümü PCG 433 dersi öğrencileri ile birlikte “#GüvenliİlişkiGüvenliKampüs” sloganıyla kişilerarası ilişkilerde her türlü ayrımcılık ve şiddete yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan “Şiddetsiz Kampüs” projesini yönetmektedir. 

https://www.researchgate.net/profile/Ezgi_Toplu
http://www.seethetriumph.org/ambassadors.html
https://instagram.com/siddetsizkampus

Lisans: Ege Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği, 2005

Yüksek Lisans & Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2015

Post-Doktora: Florida State University, College of Human Sciences, Department of Family & Child Sciences

E-posta: demirtase@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 37 47


 
Dr. Öğr. Gör. H. Vincent Sienkiewicz

Vincent Sienkiewicz aslen Kaliforniya kökenli lisanslı klinik psikologdur. San Francisco Üniversitesi'nden psikoloji lisans derecesi aldıktan sonra, Alameda, Kaliforniya’daki Amerikan Profesyonel Psikoloji Okulu'na devam etmiş ve klinik psikoloji doktorasını tamamlamıştır. Eğitim ve kariyeri boyunca, madde bağımlılığı tedavi merkezlerinden toplum ruh sağlığı kliniklerine, yetişkin ve genç bireyler için yatılı tedavi tesislerine kadar çeşitli ortamlarda çalışmıştır. Buna ek olarak, iki yıl boyunca geriatrik bir yerleşim tesisinin ruh sağlığı/eğitim bölümünün direktörlüğünü yapmıştır. Orada 20'den fazla öğrenciye süpervizyon sağlamış ve eğitim müfredatını oluşturmuştur.

Dr. Sienkiewicz, şu anda California eyaletinden aldığı, klinik psikolog olarak çalışma yetkisi veren lisansa sahiptir (PSY# 27068). Halen Levent'teki Face to Face Terapi Kliniği’nde yetişkin ve çiftlerle çalışmaktadır. Depresyon, anksiyete, obsesif düşünceler, panik atak, madde bağımlılığı, ilişkisel sorunlar ve yeni yaşam koşullarına uyum ile ilgili konular yaşayan insanlarla kapsamlı bir deneyime sahiptir. Buna ek olarak, Alzheimer hastalığı, Lewy-Bodies tipi demans ve diğer benzer durumlar gibi yaşa bağlı bilişsel bozukluklarla yaşamanın zorluğu konusunda yetişkinlerle ve bakım verenlerle birlikte çalışma deneyimlerine sahiptir. 

Dr. Sienkiewicz şu anda MEF Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğretim üyesidir. Yayınlanacak olan bir klinik vaka çalışması kitabına katkıda bulunmuş ve 2. editörlüğünü yapmıştır. 

Lisans: University of San Francisco, Psikoloji, 2006

Yüksek Lisans: Argosy University, Klinik Psikoloji, 2010

Doktora: Argosy University, Klinik Psikoloji, 2013

E-posta: sienkiewiczv@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 37 47

 
 
Ar. Gör. Gizem ÖZTEMÜR

Gizem Öztemür, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans, 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programından  mezun olmuştur. Yine 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü doktora programına başlamıştır. Gizem Öztemür  Eylül 2015'ten itibaren MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2015

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2019

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, (devam ediyor)

E-posta: oztemurg@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 11
 
 
Ar. Gör. Hande Özkan

Hande Özkan, 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmuştur. Aynı sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programına kabul almıştır. Şubat 2021’den beri MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2020

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, (devam ediyor)

E-posta: ozkanh@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 11


 
 
Misafir Öğretim Üyelerimiz
 
 
Dr. Mahmut KERTİL
 
Mahmut Kertil, Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde lisans (2004), Marmara Üniversitesi  Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (2008) derecelerinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini aldı (2014). Yüksek lisans eğitimi boyunca Marmara Üniversiteside ve doktora eğitimi boyunca ODTÜ de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bu dönemde ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli bilimsel araştırma projelerinde bursiyer olarak görev aldı. Kendisi ayrıca çeşitli TÜBİTAK (1001) ve BAP (Marmara Üniversitesi) projelerinde araştırmacı olarak görev almaktadır. Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Matematik eğitiminde matematiksel modelleme ve problem çözme, matematiksel düşünme ve öğretmen eğitimi üzerine araştırmalarına devam eden Mahmut Kertil, Haziran 2014’ten bu yana ise Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Matematiksel modelleme ve problem çözme, Matematiksel düşünme, Öğretmen eğitimi

E-posta: kertilm@mef.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Fuat BEŞKARDEŞ
 
İstanbul’da doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Fevziye Mektepleri Vakfı  Nişantaşı Özel Işık Lisesinde tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesinden 2001 senesinde mezun oldu.Öğrenciliği sırasında ABD’de Barrow Neurological Institute’da yaz tatilinde gözlemcilik yaptı.2002 senesinde İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında başladığı Psikiyatri ihtisasını 2007 senesinde tamamladı. İhtisası sırasında Bağımlılık Psikiyatrisiyle ilgili olarak ABD’de Kaliforniya’daki  Betty Ford Center’de 2 ay boyunca eğitimlere katıldı.Uzmanlık tezini Geropsikiyatri’de ‘’Yaşlılık Çağı Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Sosyodemografisi,Komorbiditesi ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi’’ üzerine yaparak 2008 yılında uzman oldu. Psikiyatri uzmanı olduktan sonra  2008-2011 yılları arasında Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak tamamladı. Askerlik hizmetini Hakkari Askeri Hastanesinde gerçekleştirdi. 2012 yılında Özel NP İstanbul Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı, Üsküdar Üniversitesi  Psikoloji Bölümünde Yardımcı Doçent ünvanını kazandı.2013-2015 yılları arasında Özel Apeks Tıp Merkezinde görev yaptı. Aralık 2015-Mart 2018 tarihleri arasinda Boylam Psikiyatri Enstitüsünde psikiyatrist olarak görev yaptı. Mayıs  2017’den beri Psikoloji Akademisinde konsültan psikiyatrist & psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2017 senesinde Bahçeşehir Üniversitesinde (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesinde Psikiyatriye Giriş dersleri vermiştir.Halen de MEF Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık lisans öğrencilerine part time ders vermektedir.
 
Akademik ilgi alanları arasında bilişsel davranışçı terapiler, şema terapileri, dinamik psikoterapi uygulamaları, cinsel terapiler ve aile-çift terapileri yer almaktadır. Sinematerapi ve bibliyoterapi ile ilgilenmektedir. Mindfulness temelli psikoterapilerle de ilgilenmektedir. İlgi alanları çerçevesinde pek çok ulusal ve uluslar arası eğitim,kurs ve kongre programlarına katılmıştır.Bunlar arasında Albert Ellis Enstitüsü kapsamında REBT (DDDT)eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapiler Teorik ve Uygulamaları eğitimi, CETAD Cinsel İşlev Bozuklukları temel eğitimi,Aile Terapisi ve Şema Terapi eğitimleridir. Psikiyatri alanında yerli ve yabancı çeşitli makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır. TTB İstanbul Tabip Odası,Türkiye Psikiyatri Derneği, Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği,Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve FID-Feyziyeliler Işıklılar Derneği üyesidir. ÇYDD’de mentörlük projesinde gönüllü mentör çalışmalarına da katılmaktadır.

İyi seviyede İngilizce,orta derecede Fransızca ve az miktarda İtalyanca bilmektedir.

E-posta: beskardesf@mef.edu.tr
  
Uzm. Psk. Dan. Ezgi ÖZKÖK YILMAZ
 
 
Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programında tamamladı.Yüksek lisans öğrencisi iken üç yıl boyunca aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Tez konusu olan stres, bilişsel değerlendirmeler ve başa çıkma üzerine olan araştırmasını sürdürdü ve halen yayın haline getirme üzerine çalışmaktadır. Mezuniyetinden sonraki yıllarda lise düzeyinde iki özel okulda okul psikolojik danışmanı olarak görev aldı. Kendisi 2013 yılından beri Ulus Özel Musevi Lisesi'nde okul psikolojik danışmanı olarak çalışmaktadır.


Bir akademik yıl Maltepe Üniversitesi’nde kısmı zamanlı öğretim üyesi olarak “Mesleki Danışmanlık Kuramları” ve “Mesleki Danışmanlık Uygulamaları” derslerini vermiştir ve halen MEF Üniversitesinde yine kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak “Kariyer Danışmanlığı Kuramları ve Uygulamaları” ve “Staj Deneyimi” derslerini vermektedir. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde (BÜREM) gönüllü olarak öğrenciler için grup ve bireysel danışmanlık çalışmaları yürütmektedir. İstanbul Psikanaliz Derneği ve Rorschach ve Projektif Testler Derneği nin eğitim ve çalışmalarına düzenli olarak katılmakta ve 2013 yılından beri psikanalitik yönelimli gözetim almaktadır.
Evli ve bir çocuk annesidir.
 
E-posta: yilmazez@mef.edu.tr 
 
Eda KARAMANCI KİTAPÇI
 
 
Eda Karamanci Kitapçi 2004 yılında ABD’deki Brown Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Türkiye’ye döndüğünde, Boğaziçi Üniversitesi’nde ek dersler alarak kendini geliştirmeye devam etti ve aynı zamanda Güzel Günler Sağlık Hizmetleri’nde Dr. Yankı Yazgan’ın yanında staj yaptı. Dr. Yazgan’ın önderliğinde, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların seanslarını gözlemledi, vaka çalışmalarına katıldı ve araştırma asistanlığı yaptı. Bir süre özel sektörde farklı alanlarda çalışan Kitapçı, yüksek lisans eğitimi için ABD’ye tekrar dönüş yaparak 2009 yılında New York Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü Psikolojik Danışmanlık Programı’nı başarıyla bitirdi. Bu süreçte,1955’ten beri faaliyet gösteren Karen Horney Clinic’teki doktora seviyesi stajyer programına kendi bölümünden ilk kabul edilen öğrenci oldu. Burada danışanlara bireysel psikolojik danışmanlık ve terapi hizmeti verirken klinik başkanı Dr. Henry Paul’dan süpervizyon aldı. Travma, Karen Horney Teorisi, Psikiyatrik Tanı ve Psikofarmokoloji eğitimlerini tamamladı. American Institute for Psychoanalysis’in haftalık vaka ve süpervizyon çalışmalarına katıldı. 
 
Eda Karamancı Kitapçı, American Counseling Association üyesidir. Kitapçı’nın, akademik ilgi alanları arasında geriatrik psikoloji ve yas danışmanlığı bulunmaktadır. Eda Karamancı Kitapçı, Şubat 2020’den itibaren MEF Üniversitesi PDR Bölümü’nde kayıp ve yas süreçleri konulu seçmeli dersin yanı sıra stajyer öğrencilere süpervizyon vermeye devam etmektedir.

 
E-posta: kitapcie@mef.edu.tr 
 
Cavit YEŞİLDAĞ
 
 
1976 yılında Bursa’da doğmuştur. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılında İngiltere’ye giderek eğitim alanında lisans programları tamamlamıştır . 2007 yılında Camphill Akademisi Curative Eğitim ve 2012 yılında Aberdeen Üniversitesi Sosyal Pedagoji lisans bölümlerini tamamlamıştır. 2014 yılında Türkiye’ye dönerek farklı kurumlarda eğitim danışmanı, program geliştirme uzmanı ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

 
E-posta: yesildagc@mef.edu.tr
 
Sıla DÖNGÜL
 
 
Sıla Döngül, 2019 yılında MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmuştur. Aynı sene Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında okul psikolojik danışmanı olarak işe başladı. Lisans programında öğrenciyken Darüşşafaka Okulları, Enka Okulları gibi okulların PDR servislerinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında stajlar yapmıştır. Mart 2021’den beri MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
E-posta: dongulsi@mef.edu.tr

  
Ayşegül ARACI İYİAYDIN
 
 
Ayşegül Aracı İyiaydın, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2002 yılında İstanbul Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda lisans derecesini aldı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Aile Sağlığı Ana Bilim Dalı Ana-Çocuk Sağlığı Programı’nda, 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda tezli yüksek lisans derecelerini aldı. 2007-2012 yılları arasında İstanbul İSTEK Vakfı Özel Acıbadem İlköğretim Okulunda Koordinatör Psikolojik Danışman, 2012-2016 yılları arasında ise Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi rehberlik servisinde Uzm. Psikolojik Danışman olarak görev aldı. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda doktora adayıdır. Araştırma alanları arasında yakın ilişkilerde şiddet, psikolojik uyum, psikolojik iyi oluş, evlilik doyumu ve ebeveyn kabul-red kuramı yer almaktadır.
 
E-posta: iyiaydına@mef.edu.tr


 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x