Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN (Dekan)

Prof. Mustafa Özcan meslek hayatına ilkokul öğretmeni olarak başladı. Eğitim uzmanı, milli eğitim müdür yardımcısı, öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü öğretmeni ve yöneticisi olarak görev yaptı. 1982’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1988’de doktora için Amerika’da University Iowa’ya gitti. Amerika’da 22 yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de TED, Bahçeşehir, Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığında danışmanlık yaptı. Gazi Üniversitesi’nde çalıştı. Uzmanlık alanları öğretmen eğitimi, proje temelli eğitim ve demokratik toplumda eğitimdir. Öğretmen eğitimi alanındaki kitapları Bilgi Çağında Öğretmen 2011’de, Okulda Üniversite 2013’te yayınlandı. Halen MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanıdır ve burada Okulda Üniversite Modelini uygulamaktadır.

Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 1978

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, 1981

Doktora: Iowa Üniversitesi, Eğitim Sosyolojisi, 1993


E-posta: ozcanm@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 08

 
Dr. Öğr. Üyesi Melike ACAR (Bölüm Başkanı)
 
Melike Acar, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans çalışmaları için ABD’ye gitmiştir. Yüksek Lisans derecesini San Francisco Eyalet Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış, kültürel bağlamın kendilik algısı üzerine etkileri konulu araştırmalar yapmıştır. Doktora çalışmasını Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de İnsan Gelişimi ve Eğitim alanında tamamlamıştır. 2012-2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermiş ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Eylül 2017'den itibaren tam zamanlı olarak MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları ahlaki ve toplumsal sorgulamanın gelişimi, toplumsal cinsiyet  ve kültürel normların sorgulanması ve kapsayıcı eğitim uygulamaları olan Melike Acar Jean Piaget Topluluğu üyesidir. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2001

Yüksek Lisans: San Francisco State University, Gelişim Psikolojisi, 2005

Doktora: University of California, Berkeley, İnsan Gelişimi ve Eğitim, 2011
 
E-posta: acarmel@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 37 47
 
Prof. Dr. Zümra ATALAY  
 
Doç. Dr. Zümra Atalay, MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü’nde tamamlamıştı. TÜBİTAK bursu ile misafir araştırmacı olarak Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bulunmuş ve “Mindfulness ve Psikolojik İhtiyaçlar” başlıklı projesini yapmıştır. Bu dönemde Motivasyon araştırma grubuna dahil olmuş ve projelerde yer almıştır. Temel çalışma alanı bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapilerdir. Doktora tezi de bu iki konu üzerinedir. Bu konu ile ilgili uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri, kitap ve kitap bölümleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiş olduğu dersleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. “Bilinçli-farkındalık (Mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve özyeterlikleri üzerindeki etkisi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde yürütücülük yapmıştır. Uzmanlık alanı olan bilinçli farkındalık temelli yaklaşımlar üzerine IMA (International Mindfulness-Based Association) düzenlediği eğiticilerin eğitimi programını tamamlamıştır. 8 ülkede eğitim veren IMA’nın uluslararası eğitmenidir (https://www.institute-for-mindfulness.org/about-ima/institute- faculty). EAMBA (Europian Association of Mindfulness-Based Approaches) üyesi ve aynı zamanda yönetim kurulundadır. Mindfulness Institute kurucusudur. Bilinçli farkındalık ve Öz-anlayış (2010) ve Mindfulness: Şimdi ve Burada (2018) kitaplarının yazarıdır.

Lisans: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2000

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2007

Doktora: Selçuk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2011
 
E-posta: atalayz@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 81
www.mindfulnessinstitute.com.tr
www.zumraatalay.com
 
 
Doç. Dr. Ezgi TOPLU-DEMİRTAŞ

Ezgi Toplu-Demirtaş İzmir’de doğmuştur ve ilk, orta, lise ve lisans eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Doktora derecesini (bütünleşik doktora) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Danışmanlık Ana Bilim Dalından almıştır. Doktora tezi, flört ilişkisi olan üniversite öğrencileri arasında psikolojik flört şiddeti üzerinedir. Bütünleşik doktora eğitimi süresince Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi ve ABD’de University of North Carolina at Greensboro’da uzun süreli misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları fiziksel, cinsel ve psikolojik flört şiddeti, flört ilişkisinde aldatma, toplumsal cinsiyet, lezbiyen, gey ve biseksüellerin kimlik gelişimi ve öznel iyi oluşu ve ruh sağlığı uzmanlarının aile içi şiddete yönelik deneyimleri ve eğitimleri üzerine odaklanmaktadır. Bu konularda uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. Duygu odaklı çift terapisi ve aile ve evlilik terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Toplu-Demirtaş, aynı zamanda, gerekli eğitimleri tamamlayarak, istismar atlatan kadınlara ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çerçevesinde psikolojik destek & danışmanlık vermektedir. Yakın ilişkilerde yaşanan şiddete yönelik her türlü damgalamaya son vermeyi ve istismar atlatan kadınlarla dayanışmayı amaçlayan “The See the Triumph International Ambassadors” adlı programın da Türkiye ayağında çalışmaktadır. PDR Bölümü PCG 433 dersi öğrencileri ile birlikte “#GüvenliİlişkiGüvenliKampüs” sloganıyla kişilerarası ilişkilerde her türlü ayrımcılık ve şiddete yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan “Şiddetsiz Kampüs” projesini yönetmektedir. 

https://www.researchgate.net/profile/Ezgi_Toplu
http://www.seethetriumph.org/ambassadors.html
https://instagram.com/siddetsizkampus

Lisans: Ege Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği, 2005

Yüksek Lisans & Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2015

Post-Doktora: Florida State University, College of Human Sciences, Department of Family & Child Sciences

E-posta: demirtase@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 37 47


 
Dr. Öğr. Gör. H. Vincent Sienkiewicz

Vincent Sienkiewicz aslen Kaliforniya kökenli lisanslı klinik psikologdur. San Francisco Üniversitesi'nden psikoloji lisans derecesi aldıktan sonra, Alameda, Kaliforniya’daki Amerikan Profesyonel Psikoloji Okulu'na devam etmiş ve klinik psikoloji doktorasını tamamlamıştır. Eğitim ve kariyeri boyunca, madde bağımlılığı tedavi merkezlerinden toplum ruh sağlığı kliniklerine, yetişkin ve genç bireyler için yatılı tedavi tesislerine kadar çeşitli ortamlarda çalışmıştır. Buna ek olarak, iki yıl boyunca geriatrik bir yerleşim tesisinin ruh sağlığı/eğitim bölümünün direktörlüğünü yapmıştır. Orada 20'den fazla öğrenciye süpervizyon sağlamış ve eğitim müfredatını oluşturmuştur.

Dr. Sienkiewicz, şu anda California eyaletinden aldığı, klinik psikolog olarak çalışma yetkisi veren lisansa sahiptir (PSY# 27068). Halen Levent'teki Face to Face Terapi Kliniği’nde yetişkin ve çiftlerle çalışmaktadır. Depresyon, anksiyete, obsesif düşünceler, panik atak, madde bağımlılığı, ilişkisel sorunlar ve yeni yaşam koşullarına uyum ile ilgili konular yaşayan insanlarla kapsamlı bir deneyime sahiptir. Buna ek olarak, Alzheimer hastalığı, Lewy-Bodies tipi demans ve diğer benzer durumlar gibi yaşa bağlı bilişsel bozukluklarla yaşamanın zorluğu konusunda yetişkinlerle ve bakım verenlerle birlikte çalışma deneyimlerine sahiptir. 

Dr. Sienkiewicz şu anda MEF Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğretim üyesidir. Yayınlanacak olan bir klinik vaka çalışması kitabına katkıda bulunmuş ve 2. editörlüğünü yapmıştır. 

Lisans: University of San Francisco, Psikoloji, 2006

Yüksek Lisans: Argosy University, Klinik Psikoloji, 2010

Doktora: Argosy University, Klinik Psikoloji, 2013

E-posta: sienkiewiczv@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 37 47

 
  
 
 
Ar. Gör. Hande Özkan

Hande Özkan, 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmuştur. Aynı sene Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programına kabul almıştır. Şubat 2021’den beri MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2020

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, (devam ediyor)

E-posta: ozkanh@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 11


 
 
Misafir Öğretim Üyelerimiz
 
 
Dr. Mahmut KERTİL
 
Mahmut Kertil, Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde lisans (2004), Marmara Üniversitesi  Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (2008) derecelerinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini aldı (2014). Yüksek lisans eğitimi boyunca Marmara Üniversiteside ve doktora eğitimi boyunca ODTÜ de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bu dönemde ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli bilimsel araştırma projelerinde bursiyer olarak görev aldı. Kendisi ayrıca çeşitli TÜBİTAK (1001) ve BAP (Marmara Üniversitesi) projelerinde araştırmacı olarak görev almaktadır. Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Matematik eğitiminde matematiksel modelleme ve problem çözme, matematiksel düşünme ve öğretmen eğitimi üzerine araştırmalarına devam eden Mahmut Kertil, Haziran 2014’ten bu yana ise Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Matematiksel modelleme ve problem çözme, Matematiksel düşünme, Öğretmen eğitimi

E-posta: kertilm@mef.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Fuat BEŞKARDEŞ
 
İstanbul’da doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Fevziye Mektepleri Vakfı  Nişantaşı Özel Işık Lisesinde tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesinden 2001 senesinde mezun oldu.Öğrenciliği sırasında ABD’de Barrow Neurological Institute’da yaz tatilinde gözlemcilik yaptı.2002 senesinde İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında başladığı Psikiyatri ihtisasını 2007 senesinde tamamladı. İhtisası sırasında Bağımlılık Psikiyatrisiyle ilgili olarak ABD’de Kaliforniya’daki  Betty Ford Center’de 2 ay boyunca eğitimlere katıldı.Uzmanlık tezini Geropsikiyatri’de ‘’Yaşlılık Çağı Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Sosyodemografisi,Komorbiditesi ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi’’ üzerine yaparak 2008 yılında uzman oldu. Psikiyatri uzmanı olduktan sonra  2008-2011 yılları arasında Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak tamamladı. Askerlik hizmetini Hakkari Askeri Hastanesinde gerçekleştirdi. 2012 yılında Özel NP İstanbul Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı, Üsküdar Üniversitesi  Psikoloji Bölümünde Yardımcı Doçent ünvanını kazandı.2013-2015 yılları arasında Özel Apeks Tıp Merkezinde görev yaptı. Aralık 2015-Mart 2018 tarihleri arasinda Boylam Psikiyatri Enstitüsünde psikiyatrist olarak görev yaptı. Mayıs  2017’den beri Psikoloji Akademisinde konsültan psikiyatrist & psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2017 senesinde Bahçeşehir Üniversitesinde (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesinde Psikiyatriye Giriş dersleri vermiştir.Halen de MEF Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık lisans öğrencilerine part time ders vermektedir.
 
Akademik ilgi alanları arasında bilişsel davranışçı terapiler, şema terapileri, dinamik psikoterapi uygulamaları, cinsel terapiler ve aile-çift terapileri yer almaktadır. Sinematerapi ve bibliyoterapi ile ilgilenmektedir. Mindfulness temelli psikoterapilerle de ilgilenmektedir. İlgi alanları çerçevesinde pek çok ulusal ve uluslar arası eğitim,kurs ve kongre programlarına katılmıştır.Bunlar arasında Albert Ellis Enstitüsü kapsamında REBT (DDDT)eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapiler Teorik ve Uygulamaları eğitimi, CETAD Cinsel İşlev Bozuklukları temel eğitimi,Aile Terapisi ve Şema Terapi eğitimleridir. Psikiyatri alanında yerli ve yabancı çeşitli makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır. TTB İstanbul Tabip Odası,Türkiye Psikiyatri Derneği, Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği,Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve FID-Feyziyeliler Işıklılar Derneği üyesidir. ÇYDD’de mentörlük projesinde gönüllü mentör çalışmalarına da katılmaktadır.

İyi seviyede İngilizce,orta derecede Fransızca ve az miktarda İtalyanca bilmektedir.

E-posta: beskardesf@mef.edu.tr
 


 
Cavit YEŞİLDAĞ
 
 
1976 yılında Bursa’da doğmuştur. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 yılında İngiltere’ye giderek eğitim alanında lisans programları tamamlamıştır . 2007 yılında Camphill Akademisi Curative Eğitim ve 2012 yılında Aberdeen Üniversitesi Sosyal Pedagoji lisans bölümlerini tamamlamıştır. 2014 yılında Türkiye’ye dönerek farklı kurumlarda eğitim danışmanı, program geliştirme uzmanı ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

 
E-posta: yesildagc@mef.edu.tr
 
Sıla DÖNGÜL (Staj Süpervizörü)
 
 
Sıla Döngül, 2019 yılında MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmuştur. Aynı sene Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında okul psikolojik danışmanı olarak işe başladı. Lisans programında öğrenciyken Darüşşafaka Okulları, Enka Okulları gibi okulların PDR servislerinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında stajlar yapmıştır. Mart 2021’den beri MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
E-posta: dongulsi@mef.edu.tr


 
Gülsüm DEMİR  (Staj Süpervizörü)
 
 
Gülsüm Demir, 2019 yılında MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda staj yapmıştır. 3 senedir Okul Psikolojik Danışmanı olarak çalışmaktadır. Mart 2022’den beri MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.E-posta: demirgu@mef.edu.tr

 


 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x