Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN (Dekan)

Prof. Mustafa Özcan meslek hayatına ilkokul öğretmeni olarak başladı. Eğitim uzmanı, milli eğitim müdür yardımcısı, öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü öğretmeni ve yöneticisi olarak görev yaptı. 1982’de Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 1988’de doktora için Amerika’da University Iowa’ya gitti. Amerika’da 22 yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de TED, Bahçeşehir, Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinde ve Milli Eğitim Bakanlığında danışmanlık yaptı. Gazi Üniversitesi’nde çalıştı. Uzmanlık alanları öğretmen eğitimi, proje temelli eğitim ve demokratik toplumda eğitimdir. Öğretmen eğitimi alanındaki kitapları Bilgi Çağında Öğretmen 2011’de, Okulda Üniversite 2013’te yayınlandı. Halen MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanıdır ve burada Okulda Üniversite Modelini uygulamaktadır.E-posta: ozcanm@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 08
 
 
Doç. Dr. Zümra ATALAY  (Bölüm Başkanı)
 
Doç. Dr. Zümra Atalay, MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü’nde tamamlamıştı. TÜBİTAK bursu ile misafir araştırmacı olarak Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde bulunmuş ve “Mindfulness ve Psikolojik İhtiyaçlar” başlıklı projesini yapmıştır. Bu dönemde Motivasyon araştırma grubuna dahil olmuş ve projelerde yer almıştır. Temel çalışma alanı bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapilerdir. Doktora tezi de bu iki konu üzerinedir. Bu konu ile ilgili uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri, kitap ve kitap bölümleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiş olduğu dersleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. “Bilinçli-farkındalık (Mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve özyeterlikleri üzerindeki etkisi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde yürütücülük yapmıştır. Uzmanlık alanı olan bilinçli farkındalık temelli yaklaşımlar üzerine IMA (International Mindfulness-Based Association) düzenlediği eğiticilerin eğitimi programını tamamlamıştır. 8 ülkede eğitim veren IMA’nın uluslararası eğitmenidir (https://www.institute-for-mindfulness.org/about-ima/institute- faculty). EAMBA (Europian Association of Mindfulness-Based Approaches) üyesi ve aynı zamanda yönetim kurulundadır. Mindfulness Institute kurucusudur. Bilinçli farkındalık ve Öz-anlayış (2010) ve Mindfulness: Şimdi ve Burada (2018) kitaplarının yazarıdır.
 
E-posta: ozyesilz@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 81
www.mindfulnessinstitute.com.tr
www.zumraatalay.com
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe BULGAN
 
Gökçe Bulgan, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans ve yüksek lisans derecelerinden sonra Purdue Üniversitesi Danışma Psikolojisi Programı’ndan doktora derecesini aldı. Boğaziçi ve Purdue Üniversiteleri’nde araştırma görevlisi olarak çalışan ve doktora eğitimini takiben üç yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans dersleri veren Gökçe Bulgan, Mart 2014’ten bu yana MEF Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. On yılı aşkın süredir Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde pek çok bireye psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Purdue Üniversitesi Danışma ve Rehberlik Merkezi, Family Services Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Washington Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi gibi pek çok kurumda bireysel psikolojik danışmanlık ve çift/aile danışmanlığı hizmetleri vermiştir. Akademik çalışmalarının yanısıra Aralık 2013’te İstanbul’da kurduğu Lumina Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Türkçe ve İngilizce psikolojik danışma, kurumsal danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeye devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında pek çok seminer veren Gökçe Bulgan'ın araştırma alanları psikolojik sağlık, ikili ilişkiler ve iş-aile konuları üzerine odaklanmaktadır. Mutluluk 2.0 kitabının ortak yazarıdır. 
 
E-posta: bulgang@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 61
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Melike ACAR
 
Melike Acar, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans çalışmaları için ABD’ye gitmiştir. Yüksek Lisans derecesini San Francisco Eyalet Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış, kültürel bağlamın kendilik algısı üzerine etkileri konulu araştırmalar yapmıştır. Doktora çalışmasını Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’de İnsan Gelişimi ve Eğitim alanında tamamlamıştır. 2012-2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermiş ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Eylül 2017'den itibaren tam zamanlı olarak MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları ahlaki ve toplumsal sorgulamanın gelişimi, toplumsal cinsiyet  ve kültürel normların sorgulanması ve kapsayıcı eğitim uygulamaları olan Melike Acar Jean Piaget Topluluğu üyesidir. 


 
E-posta: acarmel@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 37 47

 
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi TOPLU-DEMİRTAŞ

Ezgi Toplu-Demirtaş İzmir’de doğmuştur ve ilk, orta, lise ve lisans eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. Doktora derecesini (bütünleşik doktora) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Danışmanlık Ana Bilim Dalından almıştır. Doktora tezi, flört ilişkisi olan üniversite öğrencileri arasında psikolojik flört şiddeti üzerinedir. Bütünleşik doktora eğitimi süresince Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi ve ABD’de University of North Carolina at Greensboro’da uzun süreli misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Araştırma alanları fiziksel, cinsel ve psikolojik flört şiddeti, flört ilişkisinde aldatma, toplumsal cinsiyet, lezbiyen, gey ve biseksüellerin kimlik gelişimi ve öznel iyi oluşu ve ruh sağlığı uzmanlarının aile içi şiddete yönelik deneyimleri ve eğitimleri üzerine odaklanmaktadır. Bu konularda uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. Duygu odaklı çift terapisi ve aile ve evlilik terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Toplu-Demirtaş, aynı zamanda, gerekli eğitimleri tamamlayarak, istismar atlatan kadınlara ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çerçevesinde psikolojik destek & danışmanlık vermektedir. Yakın ilişkilerde yaşanan şiddete yönelik her türlü damgalamaya son vermeyi ve istismar atlatan kadınlarla dayanışmayı amaçlayan “The See the Triumph International Ambassadors” adlı programın da Türkiye ayağında çalışmaktadır. PDR Bölümü PCG 433 dersi öğrencileri ile birlikte “#GüvenliİlişkiGüvenliKampüs” sloganıyla kişilerarası ilişkilerde her türlü ayrımcılık ve şiddete yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan “Şiddetsiz Kampüs” projesini yönetmektedir. 

https://www.researchgate.net/profile/Ezgi_Toplu
http://www.seethetriumph.org/ambassadors.html
https://instagram.com/siddetsizkampus
 

E-posta: demirtase@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 37 47

 
 
Ar. Gör. Gizem ÖZTEMÜR

Gizem Öztemür, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Lisans dönemi sırasında Erasmus programı ile bir dönem boyunca Kopenhag Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden dersler almıştır. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Yüksek Lisans programına başlamıştır. Gizem Öztemür  Eylül 2015'ten itibaren MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
E-posta: oztemurg@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 11

 
Ar. Gör. Varol ARDİL

Varol Ardil, ilkokulunu bir köy okulunda, ortaokul ve liseyi ise İstanbul ilinde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur. Geleneksel olarak her yıl Eğitim Fakültesi’nin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Hikmet SEBÜKTEKİN adına verilen ödülüne 24 Kasım 2015 Öğretmenler Gününde layık bulunmuştur. Ayrıca 2016 yılında aynı bölümden mezun olmuştur ve mezuniyet esnasında kendisine Rektörlük Özel Ödülü takdim edilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Yüksek Lisans programına 2017 yılında başlamıştır ve halen devam etmektedir. Şubat 2018'ten itibaren MEF Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.E-posta: ardilv@mef.edu.tr
Phone: +90 212 395 36 11


 
 
Misafir Öğretim Üyelerimiz
 
 
Dr. Mahmut KERTİL
Mahmut Kertil, Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde lisans (2004), Marmara Üniversitesi  Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (2008) derecelerinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini aldı (2014). Yüksek lisans eğitimi boyunca Marmara Üniversiteside ve doktora eğitimi boyunca ODTÜ de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bu dönemde ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli bilimsel araştırma projelerinde bursiyer olarak görev aldı. Kendisi ayrıca çeşitli TÜBİTAK (1001) ve BAP (Marmara Üniversitesi) projelerinde araştırmacı olarak görev almaktadır. Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Matematik eğitiminde matematiksel modelleme ve problem çözme, matematiksel düşünme ve öğretmen eğitimi üzerine araştırmalarına devam eden Mahmut Kertil, Haziran 2014’ten bu yana ise Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Matematiksel modelleme ve problem çözme, Matematiksel düşünme, Öğretmen eğitimi

E-posta: kertilm@mef.edu.tr

 
Dr. Öğr. Üyesi Fuat BEŞKARDEŞ
 
İstanbul’da doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Fevziye Mektepleri Vakfı  Nişantaşı Özel Işık Lisesinde tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesinden 2001 senesinde mezun oldu.Öğrenciliği sırasında ABD’de Barrow Neurological Institute’da yaz tatilinde gözlemcilik yaptı.2002 senesinde İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında başladığı Psikiyatri ihtisasını 2007 senesinde tamamladı. İhtisası sırasında Bağımlılık Psikiyatrisiyle ilgili olarak ABD’de Kaliforniya’daki  Betty Ford Center’de 2 ay boyunca eğitimlere katıldı.Uzmanlık tezini Geropsikiyatri’de ‘’Yaşlılık Çağı Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Sosyodemografisi,Komorbiditesi ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi’’ üzerine yaparak 2008 yılında uzman oldu. Psikiyatri uzmanı olduktan sonra  2008-2011 yılları arasında Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak tamamladı. Askerlik hizmetini Hakkari Askeri Hastanesinde gerçekleştirdi. 2012 yılında Özel NP İstanbul Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı, Üsküdar Üniversitesi  Psikoloji Bölümünde Yardımcı Doçent ünvanını kazandı.2013-2015 yılları arasında Özel Apeks Tıp Merkezinde görev yaptı. Aralık 2015-Mart 2018 tarihleri arasinda Boylam Psikiyatri Enstitüsünde psikiyatrist olarak görev yaptı. Mayıs  2017’den beri Psikoloji Akademisinde konsültan psikiyatrist & psikoterapist olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2017 senesinde Bahçeşehir Üniversitesinde (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesinde Psikiyatriye Giriş dersleri vermiştir.Halen de MEF Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık lisans öğrencilerine part time ders vermektedir.
 
Akademik ilgi alanları arasında bilişsel davranışçı terapiler, şema terapileri, dinamik psikoterapi uygulamaları, cinsel terapiler ve aile-çift terapileri yer almaktadır. Sinematerapi ve bibliyoterapi ile ilgilenmektedir. Mindfulness temelli psikoterapilerle de ilgilenmektedir. İlgi alanları çerçevesinde pek çok ulusal ve uluslar arası eğitim,kurs ve kongre programlarına katılmıştır.Bunlar arasında Albert Ellis Enstitüsü kapsamında REBT (DDDT)eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapiler Teorik ve Uygulamaları eğitimi, CETAD Cinsel İşlev Bozuklukları temel eğitimi,Aile Terapisi ve Şema Terapi eğitimleridir. Psikiyatri alanında yerli ve yabancı çeşitli makaleleri ve çevirileri bulunmaktadır. TTB İstanbul Tabip Odası,Türkiye Psikiyatri Derneği, Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği,Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve FID-Feyziyeliler Işıklılar Derneği üyesidir. ÇYDD’de mentörlük projesinde gönüllü mentör çalışmalarına da katılmaktadır.

İyi seviyede İngilizce,orta derecede Fransızca ve az miktarda İtalyanca bilmektedir.


E-posta: beskardesf@mef.edu.tr
 
 

 
İpek GÖKOZAN
 
İpek Gökozan Koç Üniversitesi Psikoloji ve İşletme bölümlerinden eş zamanlı olarak %100 onur bursu ile mezun olmuştur. Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını Doğuş Üniversitesi'nden bölüm birinciliği ile almıştır. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde psikolog olarak çalıştıktan sonra 2013-2018 yılları arasında İstanbul Madalyon Psikiyatri Merkezi'nde çocuk ve ergen biriminde klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışmıştır. Ekim 2018’den bu yana kurucu ortağı olduğu Mita Psikoloji’de çalışmalarına devam etmektedir. Kurumlara ve okullara eğitim çalışmaları devam etmektedir.
2015-2016 eğitim öğretim döneminde Işık Üniversitesi’nde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Aydın Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışan Gökozan, bir yandan kitap çalışmaları yapmaktadır. Çocuklara cinselliği anlatan Teo’nun Ben Nereden Geldim? (2018) kitabının yazarıdır. Çocuklarda özgüveni anlatan yeni bir kitap çalışması vardır.
 

 
Sedef ORAL
 
Sedef Oral, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır ve çift-aile terapileri alanında uzmanlaşmaktadır. 2015 yılında Cambridge Üniversitesi, Aile Araştırmaları Merkezinde; 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapileri alt dalında araştırma asistanlığı yapmıştır. Mezuniyetinin ardından özel bir lisede okul psikolojik danışmanı olarak çalışmıştır. İki yıldır çeşitli psikolojik danışma merkezlerinde ve STK’larda bireysel, çift, aile ve grup terapisi çalışmalarını sürdürmektedir. 
ÇATED ve British Psychological Society (MBPsS) üyesidir. 


  
Hilal DÖNER
 
Hilal Döner, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programından almıştır. Yüksek lisansı ODTÜ, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında “Görme Engelli Yetişkinlerde Cinsel Bilgi, Cinsel Yaşantı ve Cinsellik Eğitimine İlişkin Görüşler” başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Lisans mezuniyeti sonrasında okul psikolojik danışmanı olarak görev yapmasının ardından, önce Maltepe Üniversitesi  ve sonrasında da Engelsiz ODTÜ Birimi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora eğitimi sürecinde Erasmus+ programı desteği ile yaklaşık yedi ay Ghent Üniversitesi’nde (Belçika) bulunarak, engelli bireyler için cinsel asistanlık konusunda çalışma yürütmüştür. Halen ODTÜ’de doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ankara ve İstanbul’da bireysel psikolojik danışma hizmeti sunmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında engellilik ve yakın ilişkiler, özel yetenekli çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim ve çok kültürlü psikolojik danışma bulunmaktadır.
 
 
Cavit Yeşildağ
 
Cavit Yeşildağ ,1998 yılında Gazi Üniversitesi İletişim fakültesinden mezun oldu ve 2001 yılında İngiltere’de yaşamaya başladı, Camphill Sosyal Yaşam Merkezlerinde özel eğitim ve sosyal hizmet konularında uzun yıllar çalışan Cavit Yeşildağ, 2004 yılında Camphill Akademisinde Şifalı Pedagoji eğitimine başladı ve 2007 yılında lisans derecesiyle mezun oldu. İngiltere’de bulunduğu süre zarfında meslek yaşamını eğitim yaşamı ile birlikte sürdürdü ve 2009 yılında Aberdeen Üniversitesi Sosyal Pedagoji bölümünde okumaya hak kazandı ve 2012 yılında eğitimini başarı ile tamamladı.2014 yılında Türkiye’de dönen Cavit Yeşildağ, Bursa Büyükşehir ve Orhaneli Belediyelerinde eğitim ve sosyal hizmet koordinatörü olarak görev aldı. 2018 yılında İstanbul’a taşındı ve  KODA (Köy Öğretmenleri Değişim Ağı Derneği ) eğitim danışmanı olarak çalışmaya başladı.
Cavit Yeşildağ halen Medipol Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde de dersler vermektedir.
Cavit Yeşildağ’ın ‘Camphill Yaşam Köyleri’ ve ‘Yaşam İçin Eğitim’ adlı yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.
 
 


 
 
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x